اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با استانداردهای ملی و نحوه تدوین استانداردها

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با استانداردهای ملی و نحوه تدوین استانداردها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با همکاری اداره کل استاندارد استان مرکزی کارگاه آموزشی آشنایی با استانداردهای ملی و نحوه تدوین استانداردها را در روز سه شنبه مورخ 94/12/18 برگزار می نماید.

ادامه مطلب