ارسال نظرات ،انتقادات و پیشنهادات به واحد نظارت و ارزیابی دانشگاه

۰۴ خرداد ۱۳۹۴ | ۰۶:۲۷ کد : ۸۲۴
تعداد بازدید:۲۳۱
ارسال نظرات ،انتقادات و پیشنهادات به واحد نظارت و ارزیابی دانشگاه
 اساتید عزیز ،دانشجویان گرامی می توانند نظرات ،انتقادات و شکایات خود را در مورد مسائل دانشگاه به آدرس ایمیل nezarat@iau-saveh.ac.ir  ارسال کنند .شایان ذکر است ،موارد ارسالی بررسی و نتیجه به ارسال کننده اعلام خواهد شد.

نظر شما :