نحوه نگارش پروپوزال

دانشجویان دانشکده کشاورزی پروپوزال خود را طبق نمونه  خام پروپوزال و نحوه نگارش پروپوزال کامل نمایند

 نحوه نگارش پروپوزال دانشکده کشاورزی

عنوان تحقیق به فارسی:

 به صورت قلم  ب- لوتوس 14 ضخیم در وسط تایپ شود.

عنوان تحقیق به انگلیسی:

Title (Times New Roman 12 Bold)

 

 شیوه تایپ پروپوزال

 • فاصله‌ی بین خطوط در متن پروپوزال باید 15/1 سانتی‌متر باشد.
 • متن فارسی پروپوزال با فونت B Lotus و با اندازه‌ی 12 (قلم ب- لوتوس 12) انتخاب و در محیط ورد 2007 یا بالاتر تایپ و چاپ شود.
 • هیچ واژه بیگانه در متن پروپوزال نباید به کار برده شود. در صورتی که آن واژه ترجمه فارسی نداشته باشد اصل واژه در متن به فارسی نوشته شود و در پاورقی هر صفحه هم کلمه اصلی آورده شود.
 • قلم کلیه کلمات، اصطلاحات و اختصارات انگلیسی که در متن پروپوزال و منابع استفاده می‌شود باید با اندازه 12 و با فونت  Times New Roman باشد.
 • اندازه کاغذ یا صفحه باید 7/29*21 سانتی متر یا A4 باشد.
 • هر پاراگراف باید با تورفتگی 1 سانتی متر (Indent ) آغاز گردد.
 • در صورتی که در پروپوزال از نام‌های علمی (لاتین) برای موجودات زنده استفاده شود باید به صورت مورب یا ایتالیک (Italic) تایپ شوند.
 • برای تایپ کلمات مرکب و جمع مانند، معنی­دار، می‌شود و کتاب­ها ... از دستور Ctrl+shift+space  یا Ctrl + - استفاده شود تا به صورت یک واژه واحد در متن ظاهر شود.
 • استفاده از جزوه‌های درسی، مقالات مجلات غیر معتبر (منظور نداشتن هیات تحریره عضو هیات علمی دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی)، روزنامه و سایت‌های اینترنتی غیر معتبر به عنوان منبع و ارجاع در پروپوزال به آنها از نظر علمی فاقد اعتبار بوده و استناد به آنها جایز نمی‌باشد.
 • کلیه واحدهای مورد استفاده در پروپوزال باید در سیستم متریک (SI) باشند.
 • هیچ جمله فارسی نباید با کلمات انگلیسی آغاز گردد و اسامی دانشمندان در میانه متن یا در انتها باشد.
 • بعد از - . ، : ) یک فاصله و قبل از . ، : )  بدون فاصله باشد.
 • شماره صفحه در پایین و وسط باشد.
 • : مرتب نمودن منابع بر اساس حروف الفبا باشد و در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود.
 •  

1- منابع کتاب برای یک نگارنده (فارسی)

1. نام‌خانوادگی نویسنده، حرف اول نام. سال انتشار. عنوان کتاب نام انتشارات، شماره صفحه مورد استفاده.

1. خسروی، ح. 1389. سایه‌ها. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، صفحه 72.

2- منابع کتاب برای دو نگارنده (فارسی)

2. خسروی، ح. نیکخواه، م. 1389. نیستان. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد. صفحات 2، 9 و 25.

3- منابع کتاب برای دو نگارنده (انگلیسی)

11. Walker, J. R. Taylor, T. 1998. The Columbia guide to online style. New York: Columbia univ. Press.

2- منابع مقاله در مجله یا کنفرانس

 1. نویسنده یا نویسندگان مقاله. سال انتشار. عنوان مقاله (عنوان و عنوان فرعی مقاله)، منبع وضعیت نشر شامل شماره‌ی جلد، شماره نسخه ماه یا فصل و غیره: صفحات.

1. بهرامی، الف. بهرامی، ب. تاشک، الف. 1383. ابعاد رابطه‌‌ی میان جهت‌گیری مذهبی و سلامت روانی و ارزیابی مقیاس جهت‌گیری مذهبی. مجله‌ی روان‌شناسی و علوم‌تربیتی 34: 47-41

2. حیدری، ب. 1380. تجزیه و تحلیل آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی در گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان. 132 صفحه.

3. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. 1385. آشنایی با کتابخانه ملی ایران. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.http://www.nlai.ir/nli.asp  (دسترسی در 3/7/1385).

4. موحدیان عطار، ح. ابراهیمی، ا. بهرامی، الف. 1382. ارزیابی کارآیی زئولیت طبیعی و رزین‌های مصنوعی در حذف یون های نیکل، روی و مس از فاضلاب های صنعتی. مجله پژوهش در علوم پزشکی سال هشتم: دو ماهنامه مهر و آبان، صفحه 75 تا 80.

 1. Aerket, P. R. 2003. Raising Drug- free poultry what are the Alter natives.  Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536
 2. Calabrese, E. J. Baldwin, L. A. 1999. Reevaluation of the fundamental dose- response relationship. Bio Science 49: 752-32.
 3. Calabrese, E. J. Baldwin, L. A. Baldwin, L. A. 1999. Reevaluation of the fundamental dose- response relationship. Bio Science 49: 752-32.
 4. Harrison, R. J. Weir, B. J. 1977. Structure of the mammalian ovary. In: Zuckerman S, Weit BJ (eds), The Ovary, vol 1, 2nd ed., New York: Academic Press, pp: 113–217.
 5. Muhammad, S. Munawar, E. 2007. Nanocrystalline Zeolite Y: Synthesis and heavy metal removal. Journal of Animal Science 6: 55-62
 6. Schwarz, G. J. 2000. Multiwavelength analyses of classical carbon-oxygen novae (outbursts, binary stars). PhD thesis. Arizona State Univ. USA.
 7.  Walker, J. R. Taylor, T. 1998. The Columbia guide to online style. New York: Columbia univ. Press.

3- منابع به صورت اینترنتی (on line)

5. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. 1385. آشنایی با کتابخانه ملی ایران. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.http://www.nlai.ir/nli.asp  (دسترسی در 3/7/1385).

5. Aerket, P. R. 2003. Raising Drug- free poultry what are the Alter natives.  Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536

منابع داخل متن

 در صورت فارسی بودن و در داخا متن به صورت چند نگارنده مختاری و همکاران (1383) و یا یک نگارنده حیدری (1380) و یا در صورت دو نگارنده مختاری و قاسمی (1383).  و در پایان متن ( حیدری، 1380؛ مختاری و همکاران، 1383؛  ضمیری، 1384).

در صورت لاتین بودن اسامی لاتین نویسندگان با سال چاپ با قلم.  

به صورت Fakhari et al. (2011)  یا

 (Ferket, 2003; Muhammad and Munawar, 2007; Fakhari et al. 2011)


لینک دانلود فایل